Janonio g. 2 Biržai info@birzumiestovvg.lt  +370 616 80300     Sekite mus   Slapukų politika

Teisės aktai

Vietos plėtros strategijų rengimo ir atrankos taisyklės

Socialinio verslo paramos taisyklės

Dėl 2014–2020 metų europos sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ nr. 08.6.1-ESFA-V-911 priemonės „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ Nr. 08.6.1-ESFA-T-927 priemonės „Spartesnis vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ES Nr. 1303/2013

Lietuvos Respublikos partnerystės sutartis EK 2014 06 20

2014-2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programa EK 2014 09 08

Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų įgyvendinant Veiksmų programą taisyklės LRV 2014 06 04 nutarimas Nr. 528

Veiksmų programos administravimo taisyklės LRV 2014 10 03 nutarimas Nr. 1090

Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės FM 2014 10 08 įsakymas Nr. 1K-316

Vietos plėtros strategijų rengimo taisyklės VRM 2015 01 22 įsakymas Nr. 1V-36

Vietos plėtros strategijų atrankos ir įgyvendinimo taisyklės VRM 2015 12 11 įsakymas Nr. 1V-992

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų rengimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas VRM 2015 05 18 įsakymas Nr. 1V-402

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų administravimas“ PFSA VRM 2016 07 07 įsakymas Nr. 1V-483

Priemonės ,,Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ PFSA VRM 2017 01 30 įsakymas Nr. 1V-77

Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo

2014-2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programa​

Probleminių situacijų infografinis bukletas    http://www.bendrasisplanas.lt/

 
         
LR2 
    logo 10925 s100x108     Logo