Janonio g. 2 Biržai info@birzumiestovvg.lt  +370 616 80300     Sekite mus   Slapukų politika

PRIĖMIMO Į VIETOS VEIKLOS GRUPĘ TVARKA IR SĄLYGOS

    1. Norėdamas tapti Biržų miesto vietos veiklos grupės nariu, fizinis ar juridinis asmuo Biržų miesto vietos veiklos grupės pirmininkui pateikia:

    1.1. fizinis asmuo – prašymą priimti į Biržų miesto vietos veiklos grupės narius ir dviejų Biržų miesto vietos veiklos grupės narių rekomendacijas;

    1.2. juridinis asmuo – prašymą priimti į Biržų miesto vietos veiklos grupės narius, juridinio asmenų registro elektroninį sertifikuotą išrašą, juridinio asmens įstatų kopiją, įgalioto organo sprendimą tapti Biržų miesto vietos veiklos grupės nariu, asmens dokumentą ir/arba juridinio asmens vadovo įgaliojimą, išduotą į Biržų miesto vietos veiklos grupę deleguotam asmeniui, arba balsavimo teisės perleidimo sutartį.

    2. Nutarimą dėl naujų narių priėmimo priima Biržų miesto vietos veiklos grupės visuotinis narių susirinkimas 2/3 balsų dauguma.

 
         
LR2 
    logo 10925 s100x108     Logo